Terapiastudio Resonance

Ratkaisukeskeinen nepsy-valmennus

Tunnistatko itsessäsi multitaskaamisen? Koetko pysähtymisen tai rentoutumisen haasteita? Ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmennuksen lyhennys on ratkaisukeskeinen nepsyvalmennus, tai pelkkä nepsyvalmennus on neurokirjon ihmisen tukimuoto mahdollisiin arjen haasteisiin. Nepsyvalmennus on yhdessä tekemistä, uudelleenmäärittelyä ja keskustelua erilaisten harjoitusten ja strukturoitujen toimintamallien kautta.

Neuropsykiatrista valmennusta eli nepsy-valmennusta hyödynnetään henkilöiden kanssa, joilla on esimerkiksi ADHD, ADD, autismi, Asperger tai Touretten oireyhtymästä aiheutuvia haasteita. Nepsy-valmennuksen avulla tavoitellaan saamaan hallitumpi ote omasta elämästä sekä löytämään uusia keinoja ja tapoja arjen rutiineihin. Käsite nepsy-piirre muistuttaa meitä kaikkia siitä, että neuropsykiatrisiin ilmiöihin liittyy myös taidollisia ja tiedollisia vahvuuksia. Mitkä ovat sinun vahvuutesi? Löydetään ja tunnistetaan ne yhdessä.

Mitä?

Tiesitkö, että meillä kaikilla on joitain nepsy-piirteitä? Joillain on enemmän ja joillain on vähemmän. Nepsy-vaikeudet hankaloittavat usein tarkkaavuuden, tunteiden ja käyttäytymisen säätelyä ja oman toiminnan ohjaamista. Toisinaan vaikeudet heijastuvat myös ihmissuhteisiin. Tunteiden säätelyssä ilmenevät vaikeudet näkyvät voimakkaasti heräävinä tunteita. Nämä voimakkaat tunteet heijastuvat herkästi käyttäytymiseen ja näkyvät esimerkiksi raivokohtauksena tai toimintaa lamaavana ahdistuksena. Tavallisia neuropsykiatristen häiriöiden yhteydessä ovat toiminnanohjauksen ongelmat. Toiminnanohjauksen taitoja tarvitaan päivittäisissä muuttuvissa tilanteissa sekä suunnitelmallisuutta vaativissa pitkäjänteisissä toiminnoissa.

Sinulle, joka haluat

… löytää keinoja ajan hahmottamiseen

… ohjausta aloite- ja suunnittelukykyyn

… kehittää kognitiivista joustavuutta ja tunnistaa vahvuutesi

… harjoitella tarkkaavuuden ja vireystilan säätelyä

… opetella tunteiden, käyttäytymisen ja motivaation säätelyä

… parantaa työmuistia.