Terapiastudio Resonance

Psykofyysinen seksuaalineuvonta ja -terapia

Onko seksuaalisuudestasi rakentunut taakka, lukko, muuri, surujen tai vaikeuksien aiheuttaja, este täysipainoiselle elämällä? Esimerkiksi haavoittunut minäkuva voi rikkoa seksuaalisen eheyden ja estää ihmistä nauttimasta itsestään, toisista ihmisistä ja yleensä elämästä. Seksuaalisuus muuttuu koko elämän ajan, myös ikääntyneenä. Joillekin ihmisille seksuaalisuus on hyvinkin tärkeä elämän osa-alue, kun taas toiset voivat elää läpi elämän ilmentämättä seksuaalisuuttaan millään erityisellä tavalla. Kaikki ihmissuhteet muokkaavat seksuaalisuutta jatkuvasti. Piilossa olevasta muutoksesta voi tulla ahdistava salaisuus, joka estää ihmissuhteiden solmimisen ja laskee kovin elämänlaatua. Seksuaalielämän ongelmat voivat ilmetä tunnetasolla esimerkiksi pelkoina tai seksuaalisena haluttomuutena tai ne voivat olla toiminnallisia. Usein tunnetason- ja toiminnalliset ongelmat liittyvät ja sekoittuvat toisiinsa.

Usein ajatellaan, että seksuaalisuus on ainoastaan seksiin liittyviä tekoja. Tämä käsitys on väärä, sillä seksuaalisuus on aina muutakin kuin pelkkiä tekoja. Seksuaalisuus on määritelty elämisen laatutekijäksi, joka sisältää eettisen, biologisen, kognitiivisen, psyykkisen, sosiaalisen, anatomisen, henkisen ja kulttuurisen ulottuvuuden. Seksuaalisuudelle ei ole siis yhtä yksiselitteistä tai kansainvälisesti hyväksyttyä määritelmää. Seksuaalisuutta on muun muassa sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, lisääntyminen ja sukupuoliroolit. Seksuaalisuus sisältää ajatuksia, tuntemuksia ja kokemuksia. On olennaista ymmärtää, että jokainen ihminen tulkitsee itse oman seksuaalisuutensa ja kehonkuvansa eli ihmisen oma näkemyksen itsestään. Ihmisen tulkinta omasta itsestään, joka sisältää identiteetin ja itsetunnon, mieltymykset, asenteet, toimintatavat, halut, seksuaaliroolit, seksuaalisen vastavuoroisuuden ja ihmissuhteet.

Parhaimmillaan seksuaalisuus antaa voimaa, nautintoa ja iloa elämään kohottaen elämänlaatua ja vaikuttaen hyvinvointiin niin yksin ollessa, parisuhteessa kuin muissa ihmissuhteissa. Positiivinen minäkuva, hyvä itsetunto ja turvallisuuden tunne sekä kyky selviytyä ja nauttia ihmissuhteissa ovat niitä asioita, joiden pitäisi kuulua meidän jokaisen ihmisen elämään.

Mitä?

Seksuaalisuus on osa sinun identiteettiäsi ja se saa vaikutteita kaikesta hyvästä kuin pahastakin, mitä olet kokenut. Seksuaalisuus on kuin siivet, joilla voit nousta arjen yli ja tavoitella nautintoa, hyvyyttä ja iloa. Arvostaen omaa ja toisten seksuaalisuutta. Sinunseksuaalisuutesion arvokas ja hyvä. Se on erilainen kuin kenelläkään toisella.

Sinun hakeutumisen syitä seksuaalineuvontaan – tai seksuaaliterapiaan voi olla krooninen kipu, sairaus, tauti tai vammautuminen, selkiytymätön tai haavoittunut minäkuva, mieltä askarruttavat seksuaalikysymykset kuten erilaiset toiminnalliset häiriöt kuten erektiohäiriö, vulvodynia ja seksuaalinen haluttomuus, parisuhdeongelmat tai epäselvä seksuaalinen identiteetti. Seksuaalisen epätietoisuuden tai seksuaalisen eheyden rikkoutuessa on luonnollinen tarve tulla kuulluksi, nähdyksi ja saada tukea seksuaaliseen eheytymiseen.

Seksuaalisuus on osa identiteettiäsi ja tulee niin olemaan. Seksuaalisuutesi saa vaikutteita kaikesta hyvästä kuin pahastakin, mitä olet kokenut. Hyväksy seksuaalisuutesi ainutlaatuisuus. Vaali ja anna kehollesi, tunteillesi ja kokemuksellesi seksuaalisuudesta arvostavaakohtelua. Jokainen seksuaalinen kohtaaminen on erilainen ja ainutlaatuinen. Kutsun sinut seksuaalisuuden matkalle, jossa opettelet turvallisesti hyväksyvää sisäistä vuoropuhelua itsesi kanssa. Kiirettä ei ole, sillä seksuaalisuus kehittyy koko elämäsi ajan. jokainen ihminen on keskeneräinen seksuaalisuudessaan.

Mitä tärkeämpää on seksuaalisuus, sitä suurempi asia on uhattuna. Kunkin yksilöllistä mieheyttä, naiseutta, muu sukupuolisuutta ja seksuaalisuutta tulee kaikissa tilanteissa tukea ja kunnioittaa. Seksuaalisuus on erottamaton ulottuvuus ihmisyyttä ja olennainen osa ihmisen yleistä hyvinvointia. Seksuaaliterapiaan kaikki ovat lämpimästi tervetulleita.

Sinulle, joka haluat

… ymmärtää omaa seksuaalisuutesi tarinaa
… löytää seksuaalisen energiasi ja viehätysvoimasi
… löytää seksuaalisen ilon ja nautinnon
… oppia sanomaan EI
… toteuttaa tietoisempaa seksiä
… hyväksyä, että olet särkyneenäkin arvokas