Terapiastudio Resonance

Psykofyysinen seksuaalineuvonta- ja terapia

72,00 135,00 

Seksuaalisuus on sinun perusominaisuus, jota ei voi erottaa muusta ihmisenä olemisesta. Seksuaalisuus kehittyy ja muotoutuu koko elämänkaaresi ajan. Seksuaalisuus on vahvasti yhteydessä siihen, kuinka voit. Seksuaaliterapiassa tutustut omaan seksuaalisuuteesi ja sen mahdollisuuksiin. Teet tietoisesti matkaa seksuaaliseen minäkuvaasi ja sen rakentamiseen. Seksuaalisuutesi on muuttuva ominaisuus, osa ihmisyyttäsi, joka on läsnä läpi elämän merkitykseltään vaihdellen. Vain sinä itse voit määritellä oman seksuaalisuutesi. Se on sinun oikeutesi. Hyvä suhde omaan seksuaalisuuteesi antaa sinulle voimavaroja.

Lisätiedot

Seksuaalineuvonnan ja –terapian käytännön toteutumista voidaan jäsentää PLISSIT- kaavion avulla. Kaavion neljä tasoa kuvaavat lähestymistapoja silloin, kun keskustellaan seksuaalisuudesta tai käsitellään seksuaalisuuden alueella ilmeneviä ongelmia. Seksuaalineuvonnassa ja seksuaaliterapiassa käyntitiheys on yksilöllistä. Tapaaminen voi toteutua kerran viikossa tai 2-3 viikon välein.
Seksuaalineuvonnassa (2–5 tapaamiskertaa) työskennellään tasoilla, joissa on lupa puhua, saada tietoa ja erityisohjeita.
Seksuaaliterapiaa tarvitaan, kun seksuaalineuvonnan tavallisimmista perustason ohjeista ei ole riittävää apua. Seksuaaliterapiaprosessi voidaan jaotella kolmeen osioon; aloitusvaihe, työstämisvaihe ja lopetusvaihe. Seksuaaliterapia perustuu luottamukselliseen vuorovaikutukseen, jossa psyykkisen ulottuvuuden käsittely ja ymmärtäminen tukevat seksuaalisen minäkuvan prosessissa. Psykofyysinen seksuaaliterapeutti voi käyttää erilaisia kehotietoisuusharjoitteita osana terapiaprosessia.

Seksuaaliterapiassa keskustellaan seksuaalisuudesta, seksistä sekä ihmis- tai parisuhteeseen liittyvistä haasteista. Seksuaaliterapiaan hakeudutaan usein haluttomuuden, erilaisten tunteiden esimerkiksi häpeän tai syyllisyyden vuoksi, seksuaalisten pakkomielteiden ja riippuvuuksien sekä seksuaalisten toimintojen häiriöiden ja sukupuoli-identiteettiin liittyvien kysymysten vuoksi. Myös traumat, joihin liittyy seksuaalinen väkivalta ja hyväksikäyttö tuo usein asiakkaan seksuaaliterapiaan. Jokaisen ihmisen seksuaalisuus on omanlaisensa ja arvokas. Omaa seksuaalisuuttaan ei tule koskaan verrata toisiin. On tärkeä kuunnella itseäsi ja omia tunteitasi. Onko sinussa jotain vikaa, jos seksuaalisuus ei kosketa minua lainkaan? Mikä sinusta tuntuu hyvältä ja oikealta?